Συντήρηση στο δημοτικό σχολείο Στενημάχου

Άλλο ένα έργο συντήρησης ολοκληρώθηκε σήμερα με την ανάληψη των καθηκόντων μας.
Στο κτίριο του Δημοτικού σχολείου Στενημάχου έγιναν οι αναγκαίες εργασίες ελαιοχρωματισμών, αποκαταστάσεις εξωτερικής τοιχοποιίας με ειδικό στόκο-σοβά, κιγκλιδώματα, στέγαστρα.
Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.