Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Η.Π. Νάουσας και αναδόχου εταιρείας για έργο, προϋπολογισμού ύψους 200.000 €, που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών

Υπογράψαμε ακομα μία σύμβαση μεταξύ του Δήμου Η.Π. Νάουσας και αναδόχου εταιρείας για έργο, προϋπολογισμού ύψους 200.000 €, που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών, οι οποίες προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.