ΓΕΩΠΥΛΗ

Ο Δήμος Νάουσας πρωτοπορεί, έχοντας αναπτύξει την ψηφιακή του Γεωπύλη, η οποία αποτελεί χρήσιμο διαδικτυακό «εργαλείο¨ που περιέχει γεωχωρικά δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε επαγγελματίες και πολίτες σε γεωχωρικές πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται από τον Δήμο. Συνιστά ουσιαστικά ένα αναπτυξιακό εργαλείο με γεωχωρικά δεδομένα, απαραίτητο τόσο για την ορθή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας όσο και  για την διαχείριση όλων των πληροφοριών που απαιτούν την γεωγραφική αναφορά.

Επισημαίνεται ότι η ανάγκη παροχής προς τους πολίτες έξυπνων εφαρμογών πληροφόρησης, συνεργατικότητας καθώς και παροχής υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο με τρόπο που να εξοικονομεί χρόνο από την καθημερινή εργασία των υπαλλήλων του Δήμου όσο και των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν απαραίτητη αναφορά σε γεωχωρική πληροφορία επιλέχθηκε και αναπτύχθηκε κεντρική Γεωχωρική υποδομή που να υποστηρίζει και να διαχειρίζεται κεντρικά τις πληροφορίες.

Από πλευράς των υποδομών πουπαρέχει ο Δήμος Νάουσας προς τους πολίτες ξεχωρίζουν οι ακόλουθες εφαρμογές:

  1. ΦΙΛΩΤΑ – Κέντρο διαχείρισης αιτημάτων δημοτών (https://aitimata.naoussa.gr)
  2. Web GIS Εφαρμογή προβολής των Δεδομένων των τεχνικών υπηρεσιών (https://gis.naoussa.gr)
  3. Web 3D Εφαρμογή προβολής τρισδιάστατης αποτύπωσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (https://gis.naoussa.gr)
  4. Web GIS Εφαρμογή προβολής περιβαλλοντικών Δεδομένων (https://gis.naoussa.gr)
  5. Hub Προβολής Πολιτιστικών (https://culture.naoussa.gr) και εφαρμογές τουριστικής προβολής (https://gis.naoussa.gr)

Όλες οι εφαρμογές παρέχονται χωρίς κανένα κόστος προς τους πολίτες και χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων γνώσεων καθώς έχουν την μορφή έξυπνων και εύχρηστων διαδικτυακών εφαρμογών. Ταυτόχρονα είναι ανεπτυγμένες με τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και από φορητές συσκευές.

Παράλληλα με τις εφαρμογές παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν οι εφαρμογές Υποστήριξης των τμημάτων του Δήμου. Η ανάγκη διαχείρισης των αιτημάτων των πολιτών καθώς και των υποδομών του δήμου με μια ενιαία κεντρική πλατφόρμα οδήγησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμέρους εφαρμογών, μια για κάθε τμήμα, με στόχο την διαχείριση όλων των αντικειμένων αρμοδιότητας του Δήμου Νάουσας.

Στο πλαίσιο της εσωτερικής διαχείρισης οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν είναι οι ακόλουθες:

  1. Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων και αυτόματης δρομολόγησης τους στον αντίστοιχο τμήμα
  2. Σύστημα Διαχείρισης δεδομένων του Τμήματος Καθαριότητας
  3. Σύστημα Διαχείρισης Διεύθυνσης Έργων
  4. Σύστημα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας

Όλες οι εφαρμογές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, έχοντας σαν βασικό συστατικό την γεωγραφική αναφορά υπό την ομπρέλα μια ενιαίας  κεντρικής διαχείρισης που αποτελεί και την Γεωχωρική Υποδομή του Δήμου Νάουσας. Οι εφαρμογές σε συνδυασμό με την τρισδιάστατη αποτύπωση του Δήμου, με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV), αποτελούν εργαλεία λήψης αποφάσεων ή και ενημέρωσης των πολιτών. Η γεωχωρική υποδομή επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα τόσο από ενδιαφερόμενους φορείς όσο και από τους απλούς πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Νάουσας για την πρωτοποριακή εφαρμογή της Ψηφιακής Γεωπύλης –απέσπασε στην διοργάνωση  «Best City Awards» τον Ιανουάριο του 2023, χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλη».

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.