Πρασινο Σημειο

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησής μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκδόθηκε, τον Μάιο του 2020, η απόφαση χωροθέτησης του «Πράσινου Σημείου», που αποτελεί βασικό «εργαλείο» σε ό,τι αφορά στην διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση τους, την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου των δημοτών μας.

Η δημοτική αρχή προέβη σε όλες τις απαιτούμενες προεργασίες και τις σχετικές ενέργειες, ώστε να υποβληθεί ο φάκελος σε επικείμενα χρηματοδοτικά «εργαλεία» και τον Φεβρουάριο του 2022 υπεγράφη η σχετική απόφαση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Έτσι, λοιπόν, θα δημιουργηθεί στον δήμο μας μεγάλο «Πράσινο Σημείο», ένα έργο προϋπολογισμού 1.022.748,90 ευρώ, το οποίο θα έχει όλες τις βασικές τεχνικές υποδομές, με περίφραξη και ασφαλτόστρωση του χώρου, κατασκευή φυλακίου και κτιρίου αποθήκης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, θα συνοδεύεται από σειρά εγκαταστάσεων (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και διαχείρισης ομβρίων, ενώ θα είναι πλήρως εξοπλισμένο. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Νάουσας.

Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας ενός «Πράσινου Σημείου»  είναι η συμβολή στους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων(ΕΣΔΑ) για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών συμπληρωματικά με το δίκτυο «Διαλογής στην Πηγή»  διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο θα αναπτυχθεί σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος του μπλε κάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την κατασκευή του Πράσινου Σημείου θα υπάρχει ανταποδοτικό σύστημα πολιτών, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες και χρηματικά οφέλη επιβράβευσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας (κάρτα δημότη), ανάλογα με το ύψος του ποσοστού της ανακύκλωσης.

Η ανάπτυξη του Κεντρικού Πράσινου Σημείου στην περιοχή αυτή μπορεί να ενταχθεί αρμονικά με το ευρύτερο περιβάλλον με την διαμόρφωση των εγκαταστάσεων με υλικά προσφιλή προς το περιβάλλον, την αισθητική των κτιρίων, την περίφραξη και φύλαξη του χώρου, την ανάπτυξη υψηλής φύτευσης περιμετρικά της εγκατάστασης, τη σωστή οργάνωση των λειτουργιών κ.α.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν Γωνίες Ανακύκλωσης και Κινητά Πράσινα Σημεία σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη πρόσβαση του συνολικού πληθυσμού του Δήμου, όπου θα μπορούν να αποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και συσκευασίες ή επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα τους, προωθώντας ενεργά τη διαλογή στη πηγή.

Στα σημεία αυτά θα υπάρξουν θεματικές λειτουργίες με αντικείμενο την κομποστοποίηση, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και τέλος την προσωρινή αποθήκευση ογκωδών, κλαδεμάτων, παλαιού ρουχισμού και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι κατηγορίες αποβλήτων – υλικών, που θα συγκεντρώνονται στο «Μεγάλο Πράσινο Σημείο», είναι ενδεικτικά οι παρακάτω κατηγορίες:

 • Χαρτιά
 • Μέταλλα
 • Πλαστικά
 • Γυάλινες συσκευασίες
 • Σύνθετες συσκευασίες
 • Βρώσιμα Λίπη και Έλαια
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Ξύλινες συσκευασίες
 • Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
 • Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
 • Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων
 • Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών
 • Ογκώδη απόβλητα

Διευκρινίζεται ότι  πηγές των αποβλήτων του Δήμου προέρχονται κυρίως, από:

– τις κατοικίες, τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία,

– τους κήπους των παραθεριστικών οικιών,

– τα αγροτεμάχια και τους αγρούς από την αγροτική δραστηριότητα,

– όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα supermarkets,

– τις δημόσιες υπηρεσίες,

– τις λαϊκές αγορές,

– τα πανηγύρια,

– τα ειδικά απόβλητα από τις βιομηχανίες-βιοτεχνίες και το νοσοκομείο.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.