Σχεδιο Αστικης Προσβασιμοτητας (Σ.Α.Π.)

Στο πλαίσιο αξιοποίησης των εθνικών πόρων και της ευαισθητοποίησης του σε θέματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών, η διοίκησή μας ξεκίνησε  από τον Μάρτιο του 2023  τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, αξιοποιώντας τους πόρους του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» του Πράσινου Ταμείου.

Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας αποτελεί στρατηγικό σχέδιο που έχει ως στόχο να διασφαλίσει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας σε επιλεγμένες διαδρομές στον αστικό χώρο. Ως βασική του αρχή, το Σ.Α.Π. συνδέει τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης μεταξύ τους με ένα ενιαίο δίκτυο-αλυσίδα προσβάσιμης διαδρομής.

Με αυτόν τον τρόπο, τα δημόσια κτήρια, οι κοινόχρηστοι χώροι (πάρκα, πλατείες κ.ά.), οι σχολικές εγκαταστάσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες (τράπεζες, ταχυδρομείο κ.ά.) θα συνδέονται με τις γειτονιές, τις εμπορικές οδούς και το κέντρο της πόλης, μέσα από ένα δίκτυο κατάλληλων υποδομών, το οποίο θα διασφαλίζει την ασφαλή, άνετη κίνηση και  πρόσβαση των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.