Το Δημοτικο Παρκο της Ναουσας

Από το 2021 το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή  Ιστορικών Κήπων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ERHG), αποτελώντας το πρώτο πάρκο της Ελλάδας, που εντάσσεται στο δίκτυο των ιστορικών κήπων της Ευρώπης, γεγονός που  μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό έναυσμα για τη διεθνή προβολή ενός σημαντικού στοιχείου της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Παράλληλα δημιουργεί  τη δυνατότητα δικτύωσης και συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς δίνεται η δυνατότητα δικτύωσης του Δήμου Νάουσας με τα σημαντικότερα πάρκα στην Ευρώπη, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας,  με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ιστορία μας. Παράλληλα, δημιουργούνται ευκαιρίες τουρισμού υψηλού επιπέδου, καθώς και αξιοποίησης χρηματοδοτικών «εργαλείων» για το πάρκο μας, με σεβασμό στην κληρονομιά και την ταυτότητά μας.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το έργο «Αναβάθμιση-ανάδειξη του ιστορικού πάρκου της Νάουσας» προϋπολογισμού περίπου 1,6 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού χαρακτήρα του πάρκου ως μοναδικού πνεύμονα πρασίνου της πόλης της Νάουσας αλλά και ως έργο Αρχιτεκτονικής Τοπίου ιδιαίτερης λειτουργικής-οικολογικής-αισθητικής και ιστορικής αξίας.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό  και ιδιαίτερης σημασίας  έργο στο σημαντικό αυθτό τοπόσημο του δήμου μας που  θα συμβάλει στην:

  • αειφόρο και ορθολογική διαχείριση του πάρκου
  • ανάδειξη και προστασία της ιστορικής του ταυτότητας
  • αύξηση της λειτουργικότητας του για αναψυχή
  • αύξηση της παρεχόμενης ασφάλειας στους επισκέπτες

Άλλωστε η εικόνα φθοράς, με το πέρασμα 70 περίπου χρόνων από την τελευταία και ουσιαστικότερη διαμόρφωση του, η χρηστική βελτίωση και η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης, αποτέλεσαν αιτία προβληματισμού και ταυτόχρονα επιθυμία της διοίκησής μας για την αναβάθμιση, προβολή και η αξιοποίησή του.

Βέβαια η όποια ανάδειξη και τροποποίησή του επιχειρείται οφείλει να διατηρήσει το νήμα της σύνδεσης του χώρου με το ιστορικό αλλά και το πιο πρόσφατο παρελθόν του, όπως αναδύθηκε και από τον σχεδιασμό του 1959.

Το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας αποτελεί Ζωντανό Μνημείο Αρχιτεκτονικής Τοπίου και σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέρος της Τοπιακής Κληρονομιάς (LandscapeHeritage) του Δικτύου HEREIN.

Οι σύγχρονες σχεδιαστικές επιλογές είναι κρίσιμο να προάγουν τις νέες προοπτικές του χώρου αλλά και να διατηρήσουν τον φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο για τις επόμενες γενιές.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς). Το έργο επικεντρώνεται στην αισθητική, πολιτιστική και λειτουργική εξυγίανση και αναβάθμιση του. Θα τονίζει στους επισκέπτες, τη σημαντική περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία, ως υποδομή για την καθημερινή αναψυχή.

Το έργο θα αναπτυχθεί στις εξής φάσεις:

  1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις: στο Δημοτικό Πάρκο, στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική μορφή του, δεν απαιτούνται νέα δομικά έργα διαμόρφωσης εδάφους. Είναι όμως απαραίτητη η αποκατάσταση, η ανακατασκευή και η βελτίωση των υφισταμένων δομικών στοιχείων (ξερολιθιές, στοιχεία από σκυρόδεμα, δάπεδα, διάδρομοι, κ.α.). Οι χωματουργικές εργασίες αφορούν κυρίως το δίκτυο διαδρόμων και λοιπές καθαιρέσεις στοιχείων που απαιτούν ανακατασκευή.
  2. Δίκτυα: θα κατασκευασθούν μοντέρνα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης.
  3. Κατασκευή υποδομών: περιλαμβάνεται η διάστρωση των διαδρόμων που θα οριοθετηθούν τις μαλακές από τις σκληρές επιφάνειες του χώρου. Περιλαμβάνονται καινοτόμες ειδικές αρχιτεκτονικές και άλλες μικροκατασκευές και παρεμβάσεις.
  4. Επιστρώσεις- επενδύσεις – Ανωδομές: περιλαμβάνονται επενδύσεις και επιστρώσεις των διαδρόμων, των επιφανειών και λοιπών δαπέδων του Πάρκου(πέτρινα καθιστικά, περιφράξεις, πέργκολες και τα διακοσμητικά κ.λ.π.).
  5. Φυτεύσεις: θα φυτευτούν φυτά σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο φύτευσης. Η νέα βλάστηση θα περιλαμβάνει αντικατάσταση γερασμένης και συμπλήρωση νέας σε χώρους που έχει εκλείψει λόγω φθορών, φυτοφράκτες, φυτά σκίασης, συμπαγείς ομάδες φυτών από εδαφοκαλυπτικά είδη, χλοοτάπητα κ.ά.
  6. Εξοπλισμοί: οι εξοπλισμοί περιλαμβάνουν τα φωτιστικά σώματα, τα καθιστικά (πέτρινα, ξύλινα, μεταλλικά), τα δοχεία απορριμμάτων, τις πέργκολες, τον εξοπλισμό του σιντριβανιού, τα όργανα παιδικής χαράς καθώς και τις πληροφοριακές πινακίδες. Εδώ περιλαμβάνεται ο καινοτόμος εξοπλισμός.

Μερικές από τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες. Στην είσοδο στην Πλατεία Ειρήνης θα κατασκευαστεί μεταλλικός δίσκος διαμέτρου 5,00 μέτρων, που θα είναι διάτρητος σε παντογράφο και κάτω από το μεταλλικό στοιχείο θα φυτευτούν φυτά χαμηλής ανάπτυξης, τα οποία θα ανανεώνονται κατά τακτά διαστήματα. Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν στα γεφύρια και άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία του πάρκου.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.